Conferinţa de Ucenicie a Fetelor: “Savurând gloria lui Dumnezeu”


grouphugsFacerea de ucenici este o porunc? a Domnului Isus ?i noi vrem s? umbl?m în ascultare, dar vrem ca ascultarea noastr? s? fie un raspuns plin de dragoste la dragostea pe care am primit-o mai întâi de la El.

V? invit?m astfel în perioada 3-6 Septembrie 2009, la Bra?ov, la Conferin?a Na?ional? de Ucenicie a Fetelor. Conferin?a are un scop dublu: de instruire ?i echipare în ucenicizare ?i de cultivare a intimit??ii cu Isus.

Programul conferin?ei include:

  • Seminarii de ucenicie – pe mai multe niveluri, în func?ie de experien?a ?i nevoile de cre?tere în acest domeniu;
  • Timp de reflectare direc?ionat?;
  • Seminarii focalizate pe cultivarea intimit??ii cu Isus.

Vorbitoarea principal? este Connie Patty, misionar? în Cehia de peste 15 ani, al?turi de so?ul ei, pre?edintele organiza?iei Josiah Venture. Pentru mai multe detalii pute?i vizita aceast? pagin?.

Dona?ia pentru participare este de 200 lei, ea acoperind doar 2/3 din costurile reale ale conferin?ei. Cazarea va avea loc la Hotel Excelsior (hotelul MAI), str. Matei Basarab nr. 41-43, Brasov.

Am dori ca banii s? nu fie un impediment în calea particip?rii la conferin??, ca urmare, dac? nu g?si?i sponsori, v? rug?m s? lua?i leg?tura cu noi pentru a g?si modalit??i pentru dep??irea acestui inconvenient. Banii vor fi depu?i cu titlu de DONA?IE la orice sucursal? a B?ncii Transilvania (în nume personal – în cont poate depune oricine), în contul Funda?iei B.I.G-Impact care are urm?torul IBAN: RO36 BTRL 0130 1205 9236 92XX. Dup? depunerea banilor, deponentul va trimite o confirmare a pl??ii pe adresa de e-mail corneliase@yahoo.com în care va men?iona: data ?i num?rul documentului de plat?, numele deponentului, numele ?i adresa de e-mail a celor pentru care s-a efectuat depunerea, suma depus? pentru fiecare, biserica ?i ora?ul participantelor. Participan?ii se vor considera înscri?i numai dup? ce vor primi confirmarea înscrierii lor prin email de la organizatori.

Termenul limit? pentru înscriere este 15 august 2009.

Pentru informa?ii v? rug?m s? o contacta?i pe Diana Boc?a la duordiana@yahoo.com sau la numerele de telefon 0732 731 984 (Laura Ple?), 0746 163 651 (Ioana Andra) sau 0741 057 334 (Diana Boc?a).

Sursa, big-impact.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s