Conferinţă cu Ravi Zacharias!


ravi4Cu mare bucurie anun??m c? în prim?vara anului 2010 cunoscutul apologet cre?tin Ravi Zacharias va fi vorbitorul principal al unei conferin?e organizat? de BIG Impact ?i RZIM Zacharias Trust Romania, conferin?? care se va desf??ura într-o loca?ie care va fi stabilit? ulterior.

Ravi Zacharias, al c?rui nume complet este Frederick Antony Ravi Kumar Zacharias, s-a n?scut în 1946 într-o familie din India, având în prezent dubl? cet??enie (SUA ?i Canada), este un bine cunoscut gânditor, filozof, apologet ?i evanghelist cre?tin. Zacharias este descendentul unei familii având dou? tradi?ii religioase bogate, prima de sorginte hindus?, fiind din spi?a preo?ilor din casta Nambudiri Brahmin, apoi din cea cre?tin?. Într-unul din mesajele sale, Ravi Zacharias a povestit cum unul dintre înainta?ii s?i a fost evanghelizat de un preot germano-elve?ian ?i de atunci acea ramur? a familiei sale s-a convertit, iar numele de familie s-a schimbat din Nambudiri în Zacharias. În biografia sa, Zacharias poveste?te c? a crescut într-o familie de cre?tini nominali de confesiune anglican?, fiind ateu pân? la 17 ani, moment în care a încercat s? se sinucid? prin otr?vire. Conform uneia dintre c?r?ile sale (Cries of the Heart), cineva a sf?tuit-o pe mama lui s?-i citeasc? din Evanghelia dup? Ioan pe când se afla pe patul spitalului din Delhi ?i a?a a devenit cre?tin. A început s? predice din tinere?e ?i în 1974, dup? ce khmerii ro?ii au pus st?pânire pe Cambodgia a fost trimis s? slujeasc? oamenilor din acea ?ar?. De asemenea a fost în Vietnam în timpul r?zboiului de acolo s? slujeasc? solda?ilor americani.

Zacharias s-a n?scut lâng? Madras, India ?i a crescut în Delhi. În 1966, împreun? cu familia lui a emigrat în Canada, la Toronto, acum locuind lâng? Atlanta, Georgia. 

?i-a început studiile la Universitatea din Delhi iar dup? ce s-a mutat în Canada a lucrat o vreme în management hotelier, apoi a urmat cursuri la Ontario Bible College din Toronto. Dup? aceea a luat diploma de Master of Divinity la Trinity Evangelical Divinity School lâng? Chicago. A conferen?iat la Cambridge University pe vremea când a scris prima lui carte: A Shattered Visage: the Real Face of Atheism. Zacharias a primit titlul onorific de Doctor of Divinity al Houghton College, NY ?i de la Tyndale University College and Seminary. De asemenea a primit titlul onorific de Doctor of Laws al Asbury College în Kentucky. În prezent conferen?iaz? la Wycliffe Hall, Oxford University din Oxford, Anglia.

A scris mai multe c?r?i printre care se num?r? A Shattered Visage: The Real Face of Atheism (Baker Book House, 1994, 2nd ed.) ?i Can Man Live without God (Word Publishing, 1994), carte care a fost premiat? cu medalia de aur pentru cea mai bun? carte de doctrin? ?i teologie.

Zacharias este listat ca distins vorbitor la Staley Foundation ?i a ap?rut la CNN ?i la alte televiziuni interna?ionale. Programul s?u s?pt?mânal de radio “Let My People Think” este transmis de 1500 de posturi de radio din întreaga lume. Este pre?edintele organiza?iei Ravi Zacharias International Ministries cu sediul în Atlanta, Georgia, având filiale în Canada, India, Singapore, UK ?i în Emiratele Arabe Unite.

Preciz?m de asemenea c? începând cu anul 2009, Ravi Zacharias ?i-a extins lucrarea de evanghelizare ?i apologetic? c?tre Europa de Est prin filiala RZIM Zacharias Trust Romania.

Sursa, big-impcat.ro

One thought on “Conferinţă cu Ravi Zacharias!

  1. super..abia astept..are niste carti superbe..se vede k i a dat Dumnezeu intelepciune.Domnu sa l binecuvanteze!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s