Priorităţile României: suicidul, sarcinile şi sănătatea mintală a copiilor


Autorit??ile române au prezentat vineri la Geneva raportul de ?ar? pe ultimii ?ase ani în fa?a Comitetului ONU pentru drepturile copilului. Documentul arat? c? s-au înregistrat progrese, dar înc? exist? puncte slabe ale sistemului.

Raportul pe care delega?ia din România l-a prezentat în fa?a Comitetului ONU arat? c? “în linii mari s-au atins obiectivele stabilite de Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Drepturilor Copilului (ANPDC)”, de?i pozi?ionarea institu?iei în Guvern, adic? în subordinea Ministerului Muncii, “nu e cea mai adecvat?”. Printre priorit??ile ??rii noastre prezentate forului interna?ional ?i la care se va lucra în viitor, spun cei de la ANPDC, se num?r? “prevenirea suicidului în rândul tinerilor, a sarcinii la adolescente ?i s?n?tatea mintal? a acestei categorii”, în condi?iile în care au ap?rut, mai ales afar?, fenomene sociale cum este mi?carea emo.

În plus, sus?in autorit??ile române, se vor intensifica lucr?rile pe partea de amenajare ?i reamenajare de locuri de joac?, s?li de sport ?i parcuri, pentru c? nu sunt suficiente posibilit??i pentru copii de petrecere a timpului liber.

Continua aici …
Sursa, cotidianul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s