UNICEF: 223 de milioane de copii sunt exploataţi sexual


Aproximativ 150 de milioane de fete ?i 73 de milione de b?ie?i mai mici de 18 ani, din întreaga lume, sunt victime ale abuzurilor sexuale. Anun?ul a fost f?cut ast?zi de UNICEF, la Berlin, printr-un raport publicat ast?zi de sec?ia german? a organiza?iei pentru drepturile copilului.

Organiza?ia face apel la eforturi mai mari la nivel interna?ional pentru a combate acest flagel. Potrivit France Press. Ministrul german al familiei, Ursula von der Leyen, care încearc? s? promulge un proiect de lege pentru combaterea pornografiei cu caracter pedofil pe internet, a declarat c? Germania trebuie s? dea un exemplu în lupta interna?ional? împotriva comer?ului de carne vie, a prostitu?iei infantile ?i a pedofiliei.

Estim?rile f?cute de UNICEF arat? c? sute de mii de copii sunt vându?i anual în str?in?tate, cel mai des pentru a fi exploata?i sexual. În Filipine sunt victime ale comer?ului sexual între 60.000 ?i 100.000 de minori. În Bangladesh vârsta medie a copiilor exploata?i sexual este de 13 ani.

În Kenya aproximativ 15.000 de minori se prostitueaz? zilnic, iar o mare parte dintre ace?tia sunt victime ale turi?tilor str?ini care provin din ??rile bogate.

Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s