Misiune in Serbia


Dragi Frati în Cristos,

Prin organizarea Departamentului de Misiune, lucrarea misionar? din Serbia poate continua. Aceast? lucrare este marcat? de multiple nevoi evidente în cadrul bisericilor baptiste din Serbia. Acolo, cea mai mare biserica este cu putin peste 100 de membrii iar casele de rug?ciune sunt deseori într-o stare precar? si de cele mai multe ori sunt mici. Din raportul fr. Males reiese c? starea spiritual? si financiar? nu este nici ea îmbucur?toare.

Recent, lucrarea din Serbia a presupus un efort mai sustinut. În data de 10 Mai au fost dou? seri de evanghelizare organizate într-o veche cas? de cultur?, cu o participare de aproximativ 300 de oameni în fiecare sear?. Mai mult, la inceptul lunii Iunie (in zilele de 5 si 6) se va organiza o serie de seminarii de preg?tire a p?storilor si lucr?torilor din zon?. Aceste seminarii vor fi sustinute atât de c?tre profesori de la Universitatea Emanuel din Oradea cât si de lucr?tori experimentati în evanghelizare personal?. Totodat?, la aceste seminarii va participa si fr. Males în functia de organizator, împreun? cu coordonatorul Departamentului de Misiune al Uniunii Baptise din România

Continua aici
Sursa, uniuneabaptista.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s