Filosofia – consolare sau plinătate?


Traversam o perioad? dificil? a vie?ii mele, nu cu mult? vreme în urm?. Circumstan?ele existen?iale f?ceau s? par? greoaie fiecare nou? zi. O doz? considerabil? de triste?e, al?turi de autoculpabilitate ?i de lips? complet? a vizualiz?rii… iat? câteva secven?e din tabloul meu interior. Cineva îmi d?ruise cândva un documentar în englez?, numit “Secretul”, un filmule? american realizat cu “oameni de succes” în diferite domenii de activitate, oameni boga?i, cunoscu?i, aparent ferici?i. Concluzia filmului era urm?toarea: trebuie doar s?-?i dore?ti ceva, dar s?-?i dore?ti din toat? inima, pentru ca tot universul s? lucreze la împlinirea dorin?ei tale. În concep?ia realizatorilor acestui film, universul e un fel de for?? misterioas? activat? sau blocat? în ac?iunile sale de dorin?ele fiec?rui om. Pare ciudat pentru noi, românii, îns? nu po?i s? nu remarci în materialul cu pricina, dac? analizezi cu b?gare de seam?, sâmburele unei ideologii care st? la baza “teologiei prosperit??ii” în ?ara tuturor posibilit??ilor. Da, câteva din ideile expuse acolo sunt adev?rate. Felul în care tu te prive?ti poate fi ?i felul în care ceilal?i se raporteaz? la tine. Dac? e?ti tot timpul mânios ?i încruntat, vei atrage, asemeni unui magnet, reac?ii similare din partea celorlal?i. Dac? te vezi mic, neînsemnat, prostu? s-ar putea s? te vad? ?i ceilal?i în acela?i mod. Dac? nu crezi c? vei avea peste noapte o vil? impresionant?, o ma?in? “ultimul r?cnet”, o firm? care se conduce singur?, nici c? vei avea parte de ele. Se ridic? îns? câteva întreb?ri. E de ajuns s? crezi în aceste chestiuni pentru a le avea? Dac? ne dorim acelea?i obiecte pe care le vor ?i al?ii, cum rezolv? dilema “universul”? Dac? avem tot ceea ce vrem, suntem satura?i, satisf?cu?i, ferici?i? Dac? “universul” e generatorul tuturor lucrurilor bune, consecin?a împlinirii dorin?elor noastre, care este originea r?ului? Ce r?spuns are “universul” la problema ve?niciei?

Continua aici …
Scris de Andrei Patrinca 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s