Piața de „tâlhari”


 Ieri s-a ?inut într-un or??el din apropiere vestita „rommel markt” (pia?? de vechituri), care pentru unii e un hobby, pentru al?ii e o afacere, iar pentru al?ii poate fi un mijloc de a se debarasa de „vechiturile” din podul casei. În rommel martk g?se?ti de toate ?i orice; de la a?? pân? la mobil?. ?i unele lucruri chiar sunt de valoare, sau noi, ?i la pre?uri ridicol de mici. Depinde de „comerciant”. ?i, ce e important, fiind pia??, totul se negociaz?!

O astfel de pia?? are loc în fiecare sâmb?t? sau duminic? (În Turnhout e duminic? diminea?a, de exemplu.) în fiecare ora?, durând aproximativ 6 ore. Iar în zile de s?rb?toare, pia?a de vechituri se ?ine într-un anume ora?, îns? de propor?ii uria?e, adunând laolalt? câteva mii de oameni. Ei bine, ieri, pentru c? la noi a fost a doua zi de Pa?te – desigur, pentru majoritatea locuitorilor acestei ??ri aceast? zi însemnând nimic mai mult decât o zi liber? (Ca s? nu-mi mai amintesc c? Duminica de Pa?te a fost pentru vecinii no?tri doar o zi liber?, deci un bun prilej de a-?i sp?la ?i aspira ma?inile, chiar sub geamul nostru.) -, într-un or??el din vecin?tatea ora?ului nostru s-a organizat o urias? asemenea pia??, ce a adunat laolalt? în jur de 5000 de oameni – vânz?tori, cump?r?tori ?i curio?i, deopotriv?; oameni dornici de a se bucura de o zi cald? de prim?var? la iarb? verde, printre „vechituri” scoase la vânzare. C?ci pia?a s-a ?inut pe o zon? verde de la periferia ora?ului cu pricina, între închisoarea ora?ului ?io biseric? catolic?, întinzându-se bine pân? în p?duricea din apropiere. Desigur, nici chio?curile ambulante cu hamburgheruri, hot-doguri, frituur (cartofi pr?ji?i), bere ?i sucuri n-au lipsit din peisaj.

Continua aici …
Sursa, jurnalulflorentinei.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s