Minte-ma frumos!


Sunt prea s?rac pentru a-mi permite ceva ieftin ?i sunt prea comun ca s? afirm c? sunt liber. Ai stat vreodat? s? te gânde?ti serios asupra libert??ii tale: dac? o ai, dac? o pre?uie?ti, care îi sunt limitele, care îi este originea?! Eu am stat ?i am interpretat ni?te situatii extreme ?i pot s? afirm c? ai libertatea necesar? pentru a face orice, da, exact….orice…. însa nu ai libertatea necesar? pentru a vedea efectul ac?iunilor tale asupra societ??ii. De ce? Pentru c? întotdeauna ai s? strici o ordine, fie ea bun? sau rea, ?i cei ce au creat acea ordine vor avea grij? s? te reduc? la t?cere. ?i asta e nasol pentru c? libertatea, prin defini?ia ei, parc? nu ar avea limite îns? nu poate fi rostit? o minciun? mai mare decât aceasta. Libertatea are limite!.. sunt limitele bunului sim? ?i cele ale con?tiin?ei tale.

… ?i totu?i… e?ti liber? Te po?i considera o persoan? liber??.. Sau e?ti doar un sclav al societ??ii?

Continua aici

Sursa, crestin3d.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s