Cântarea Cântărilor cu Marius Zarnescu


Dragostea de-a lungul timpului a fost examinat? de filozofi, înfrumuse?at? de poe?i ?i în?l?at? de muzicieni, îns?, nimic nu se compar? cu perspectiva pe care Biblia o d? acestui sentiment.
Felul în care privim dragostea difer? de la persoan? la persoan?. Mediul cât ?i timpul în care tr?ie?te fiecare, precum ?i experien?ele de via?? influen?eaz? felul în care privim dragostea, ?i, întocmai cum afirma un profesor de-al meu ?ansele de a întâlni cândva o persoan? pentru care cuvântul s? însemne acela?i lucru ca ?i pentru noi sunt cvasinule.
Chiar dac? exist? o varietate a perspectivelor asupra acestui sentiment, totu?i, Biblia ofer? un etalon dup? care putem s? ne contur?m percep?iile. Biblia este prin excelen?? Cartea Dragostei, iar Dumnezeu este Dragoste.

Continua aici
Scris de Marius Zarnescu 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s