Logica, sacrificată pe altarul societăţiiElevii care vor intra din toamn? într-a IX-a nu vor mai face Logic?. Materia a fost înlocuit? de conducerea Ministerului Educa?iei cu disciplina Educa?ie pentru societate. O m?sur? f?r? logic?, care aminte?te de un gest similar f?cut înainte de 1989 de comuni?ti.

“Bun? ziua, dragele! Sunte?i singure?” A?a începe ora de logic? la clasa a IX-a G de la Colegiul Na?ional “Sfântul Sava” din Capital?. De fiecare dat? când intr? la clas?, profesorul Grabriel S?ndoiu î?i salut? fetele. ?tefan, singurul b?iat dintr-a IX-a G întârzie la or? aproape de fiecare dat?. Atunci când liceanul este deja în banc? în momentul în care se sun?, profesorul le spune “Bun? ziua, dragilor!”.

E o chestiune de logic?.
Sunt ultimele cursuri de Logic? înainte de vacan?a de var?. Din toamn? nici o clas? de a IX-a nu va mai face vreo or? de Logic?, dup? ce conducerea Ministerului Educa?iei a decis s? elimine aceast? disciplin? din programa ?colar? ?i s? o înlocuiasc? cu materia Educa?ie pentru societate.

De?i au existat nenum?rate interpel?ri la minister, profesorii de logic? nu au primit nici o explica?ie pentru scoaterea acestei materii din program?. “Am sunat la cabinetul ministrului, unde mi-am spus dolean?ele ?i mi-au promis c? voi fi sunat. De la cabinetul secretarului de stat pentru înv???mântul preuniversitar am primit acela?i r?spuns”, explic? profesorul Gabriel S?ndoiu.

“M? uime?te faptul c? este reiterat un gest pe care regimul comunist l-a f?cut gradual”, adaug? dasc?lul, f?când referire la faptul c? în perioada comunist? Logica a fost scoas? încetul cu încetul din ?coli, pân? când a ajuns un simplu capitol în manualul de Psihologie.

Continua aici
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s