Implantul care îi face pe surzi să audă


Anual, în România se nasc circa 150 de copii complet surzi. Pân? de curând, ei erau condamna?i la statutul de handicapat. Ast?zi, pentru majoritatea lor, o via?? perfect normal? este posibil?. Nu îns? ?i accesibil?. L?comia, birocra?ia, lipsa de informare ?i nep?sarea blocheaz? prea des ?ansele de recuperare ale acestor copii.

Hipoacuzie profund? bilateral? – a?a se nume?te, în termeni medicali, surditatea complet?. Un diagnostic, pân? recent, f?r? speran??. Protezele acustice clasice – care sunt, de fapt, ni?te amplifica-toare – dau rezultate doar dac? exist? un auz rezi­dual. Dac? acesta este nul, amplificarea nu folose?te la nimic.

?tiin?a a oferit îns? o solu?ie ?i pentru astfel de cazuri disperate: implantul cohlear. Un dispozitiv bionic capteaz? sunetele ?i le transfor­m? în semnale electrice care evoc?, la nivel ce­re­bral, senza?ii auditive. Rezultatele pot fi mi­ra­culoase, îns? e nevoie de efort ?i de perseve­re­n??. ?i de bani. Pre?ul unui implant este de peste 20.000 de euro, f?r? a socoti costurile interven?iei chirurgicale. Cheltuielile nu se opresc îns? aici.

Continua aici,
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s