Din nou despre bivocaţie


Pân? acum am vorbit despre proximitatea lucr?torilor de la ora11 fa?? de cei neatin?i de Evanghelie, despre nevoia de a fi sus?inu?i ?i trimi?i de c?tre oameni cu viziune din zona/regiunea lor, despre activitatea bivoca?ional?, despre structurile de selectare, trimitere, finan?are ?i training la ora11, ?i despre faptul c? maturitatea personal? este mai important? decât diplomele. Toate aceste aspecte sunt bune ?i frumoase, îns? pu?in întrebuin?ate la noi în România. Înainte de a continua cu principiile lucr?torilor de la ora11 – urm?torul este despre colaborarea cu lucr?torii de la ora9 – vreau s? revin asupra aspectului muncii bivoca?ionale.

Motivul pentru care doresc s? insist asupra bivoca?ionalului este observa?ia c? acest aspect este cel mai pu?in acceptat de c?tre ansamblul credincio?ilor evanghelici din România. Chiar dac? bisericile române?ti ofer? un rol relativ important contribu?iei laicilor – depinde de denomina?ie ?i loca?ie – pu?ine sunt dispuse s? trimit? într-o alt? ?ar? ?i sprijineasc? financiar un lucr?tor care are ?i o alt? slujb? decât activitatea spiritual? de plantare ?i zidire a bisericii lui Cristos. Chiar dac? tot mai mul?i p?stori ?i slujitori din România întreprind alte activit??i decât cele biserice?ti (profesori, administra?ie, afaceri, meseria?i), observ c? înc? nu suntem convin?i c? e bine, c? e s?n?tos, c? e biblic ?i necesar, mai ales în lumea musulman?, s? încuraj?m misionarii (încerc s? evit acest termen) s? întreprind? ?i o alt? activitate decât misiunea.

Continua aici,
Sursa, ora11.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s