Radu, copilul din două lumi


“Mi-e fric? s? tr?iesc. Eu vreau s? fiu. Voi m? obliga?i s? tr?iesc, iar eu vreau s? fiu. O lume în care oamenii sunt obliga?i s? tr?iasc? nu-i o lume bun?. Aici te oblig? lumea din jur… e un cerc vicios”

Radu Alexandrescu are 14 ani ?i a fost diagnosticat la 5 ani cu autism înalt func?ional. Este un elev eminent, are un dosar plin cu diplome de la toate concursurile ?i olimpiadele care s-au ?inut de când a început ?coala. A ratat doar Olimpiada de Religie, pentru c? s-a suprapus cu Concursul de Evaluare European? la Matematic?. Este foarte atent la ore ?i, dup? cum spune chiar el, “eu nu înv??, în?eleg”.

De obicei nu-?i ia noti?e. Chiar dac? ?i-ar lua, n-ar în?elege o iot?, pentru c? are un scris indescifrabil. De aceea, profesoarele ?i directoarea ?colii au sf?tuit-o pe mama lui, Grazziela, s? fac? o cerere la inspectorat, c?reia s?-i ata?eze ?i diagnosticul de sindrom Asperger, prin care s? cear? sus?inerea tezelor unice în condi?ii speciale. A?a a ob?inut un profesor c?ruia el i-a dictat r?spunsurile, iar examenul a fost trecut cu brio.


“NU TREBUIE S? ÎNV??, CI S? ÎN?ELEG”

Pe de alt? parte, îns?, Radu nu poate sta la ?coal? decât dac? este înso?it de doamna Mihai, o persoan? în vârst?, care-?i are locul pe un scaun în holul ?colii înc? de când era el în clasa I. Pentru c?, de fapt, “nu e ?coal?, e g?l?gie. Copiii sunt r?i, url?, ?ip?, se bucur? când unuia ?i altuia i se-ntâmpl? ceva r?u, se pâr?sc… E periculos la ?coal?, iar eu nu sunt în siguran?? acolo”, explic? Radu. ”

Anul trecut, colegii lui l-au t?v?lit, i-au rupt caietele, l-au filmat cu telefonul mobil… Iar el a stat pur ?i simplu, nici m?car nu a încercat s? se apere. Spune c?-i împotriva regulamentului ?colii”, poveste?te Grazziela Alexandrescu.

Mama e mâhnit?, dar ?i mândr? de atitudinea b?iatului ei. Radu a surprins comportamentul copiilor la ?coal? ?i în câteva prezent?ri în power-point. “?coala este un loc în care înv???m lucruri noi. Bune ?i rele. În pauze înv???m lucrurile noi – rele: s? înjur?m, s? ne sup?r?m… Oare a?a  func?ioneaz? aceast? lume? V? rug?m! V? rug?m! Opri?i-v?!”. E parte din textul unui filmule? pe nume “?coala”. La fel au fost concepute “Catastrofa comportamental?”, “Poluarea auditiv?”, “Omul” ?i “Câteva întâmpl?ri”.

Radu poveste?te cum ar face el ?coala, dac? ar putea: “În primul rând, a? renun?a la clase. N-a? mai face clasa I, clasa a II-a… Ci, dac? ai terminat lec?ia asta, treci la urm?toarea. Acum nu e acela?i lucru. Nu! Pentru c? eu, chiar dac? nu în?eleg, sunt obligat s? merg în clasa urm?toare. Apoi, a? scoate programa ?i caietele de noti?e. Nu scriu, nu înre­gistrez, pentru c? nu trebuie s? înv??. Trebuie s? în?eleg! Cine nu în?elege r?mâne la nivelul ?la. Poate în?elege alt? materie ?i atunci avanseaz? pe cealalt? materie pân? unde poate. ?i a? scoate tema. Tema e ceva cam f?r? rost, pentru c?, dac? eu pot s? fac tema, înseamn? c? am în?eles lec?ia, dac? eu nu pot s? fac tema, n-am în?eles nimic”.

Continua aici
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s