Copiii cu autism pot fi recuperaţiDepistarea la timp a afec?iunii ?i terapiile comportamentale sunt pa?i esen?iali c?tre normalitate.Se estimeaz? c? un copil din 166 dezvolt? aceast? afec?iune anual. Costul lunar al tratamentului poate dep??i 4.000 de lei.

Un copil cu autism poate avea ?ansa unei vie?i normale dac? boala este diagnosticat? înainte de a împlini vârsta de trei ani, iar recuperarea se face cu ajutorul terapiilor comportamentale (ABA) ?i al altor forme de tratament (logopedie, kinetoterapie, homeopatie).

Dintre toate, ABA s-a dovedit cea mai eficient?, spun speciali?tii. Aceasta const? în realizarea unor sarcini de c?tre copil sub supraveghere specializat?, pentru care este ?i recompensat.

Se fac minimum doi ani de terapie

În ceea ce prive?te diagnosticarea, medicul de familie are un rol deosebit de important, deoarece este primul care poate observa simptomele ?i poate direc?iona copilul c?tre un psihiatru.

„Dac? medicul de familie î?i d? seama c? un copil este suspect de autism, atunci ?ansele de recuperare cresc.Acesta îl va îndruma c?tre un psihiatru, singurul în m?sur? s? confirme sau s? infirme diagnosticul“, spune psihologul Paul Moro?anu de la Centrul Medical Napocensis, coordonator de programe de terapie comportamental?. Din momentul în care un copil este diagnosticat cu autism, p?rin?ii au la dispozi?ie trei op?iuni.

Pe de o parte, î?i pot înscrie micu?ul la o gr?dini?? cu program special. Îns? personalul nu este specializat în autism ?i exist? riscul s? nu se ob?in? nicio îmbun?t??ire a st?rii de s?n?tate a copilului. Pe de alt? parte, ace?tia pot apela la persoane specializate, care fac terapie comportamental? ?i la domiciliu.

„În condi?iile în care nivelul de afectare este sever, copilul poate avea nevoie de doi pân? la patru tutori, cu care s? lucreze minimum 30 de ore pe s?pt?mân?. Ace?tia, la rândul lor, au un coordonator, care, frecvent, verific? progresele f?cute“, mai spune psihologul Paul Moro?anu.

În general, se impun doi ani de terapie pentru ca un copil s? ajung? la nivelul la care s? poat? merge la o gr?dini?? cu program normal. În România, majoritatea tutorilor sunt studen?i. Pentru salariul unui tutore, un p?rinte scoate din buzunarul propriu, în fiecare lun?, în jur de ?ase milioane de lei, iar pentru serviciile coordonatorului, minimum 25 de lei pe or?.

De asemenea, o alt? variant? o reprezint? centrele specializate. În Bucure?ti, exist? dou? centre („Horia Mo?oi“ ?i „Sf. Mihail“) unde se aplic? terapia ABA. ?i în acest caz, costurile sunt suportate ?i de p?rin?i. Speciali?tii spun c? interven?ia la domiciliu are mai multe avantaje decât cea dintr-un centru. Copilul se afl? într-un mediu cunoscut, iar familia poate fi implicat? direct în recuperarea lui.

Se manifest? prin stereotipuri gestuale

„Autismul reprezint? o repliere asupra lumii interioare a subiectului, care refuz? contactul cu exteriorul“, explic? psihoterapeutul Rodica Obancea.

Tulbur?rile apar în primii doi ani de via?? ?i se manifest? prin izolare (este indiferent fa?? de persoanele ?i de obiectele care îl înconjoar?), stereotipuri gestuale (repet? anumite gesturi f?r? încetare, precum balansare ritmic? înainte ?i înapoi, mers mecanic pe vârful picioarelor, mi?care a degetelor în fa?a ochilor), probleme de limbaj (fie nu articuleaz? niciun cuvânt, fie repet? în ecou fraze) ?i prin incapacitate de a utiliza pronumele personale.

Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s