Criză de bani – despre lumea făr’ de bani


„Da?i Cezarului ce-i al Cezarului…”
Pentru ca este ziua mea, va ofer un articol pe care l-am scris deunazi.

Prostit de televiziune, am c?zut pe gânduri, ?i îmi storceam min?ile pentru a-mi imagina economia în recesiune. O v?d ca o femeie isteric?, pe care nu po?i s? o lini?te?ti doar cu un simplu: „Nu te mai criza drag?”.
Acum, toat? lumea scrie despre criz?. Atât de multe s-au spus despre ea, încât este chiar penibil s? mai adaugi ceva. Aparent nu ar mai fi nimic de spus despre un subiect în care î?i dau deopotriv? cu p?rerea economi?ti, cânt?re?e blonde, ba chiar ?i personaje de desene animate. Totu?i, o experien?? personal? mi-a dezv?luit c? toat? nebunia asta cu banii care dispar pur ?i simplu din buzunarele noastre e cam degeaba. O situa?ie încâlcit? cu iz de conspira?ie, care nu poate fi dep??it? decât cu simplitate.

Soare + Ploaie = Prosperitate
R?t?ceam deun?zi prin ni?te a?ez?ri de munte. M? oprisem pentru o clip? s? m? bucur de lini?tea zonei. Pe drum, din spatele meu venea un mo?neag pe care nu-l observasem pân? atunci. Mai mult ca sigur, era un om de-al locului, c?ci reu?ea s? urce poteca f?r? s? osteneasc?. P?rea foarte sprinten. M? observase ?i se îndrepta c?tre mine cu aerul unui om cu chef de vorb?. Dup? câteva schimburi de polite?uri, m? love?te drept în moalele capului cu o întrebare: „E criz? mare la ora??”.

Chestiunea asta era total nepotrivit? pentru un om care mai mult ca sigur nu crescuse cu nasu’n televizor. P?rea ciudat ca discu?ia cu un ??ran s? alunece c?tre prognoze financiare sau evolu?ii bursiere. ?i pe când îmi scotoceam creierii dup? un r?spuns pe care s?-l priceap? omul, acesta mi-o reteaz? scurt. „Nu e nicio criz?, vi se pare. Dac? e soare bun ?i dac? plou? cum trebe’, avem cu to?ii ?i ce mânca ?i ce pune pe noi”. Simplu, prea simplu. Cred c? degeaba m-a? fi str?duit s?-i explic despre nevoile individului urban, despre dezvoltarea social? ?i alte nimicuri, sistemul prosperit??ii dup? el era orbitor de simplu, pe axa soare – ploaie ?i tot ce o mai da Dumnezeu. În sinea mea mi-am spus c? omul are dreptate. Chiar avea dreptate.
Întors acas?, m-am pus pe treab? încercând s? g?sesc r?d?cina crizei.

R?d?cina crizei
Real? sau nu, criza este la un pas de a arunca lumea în haos. Recent, Medvedev le ar?ta pumnul americanilor, pe care îi acuza c? sunt la originea crizei. Statele din UE se preg?tesc de zor s? pompeze bani în b?nci, dup? modelul american. Adic?, statul ajut? banca, banca pap? banul, i se face poft? de mai mult, iar criza î?i face de cap mai departe. Mai nou, dup? ultima întâlnire a liderilor G10 s-a decis s? se mai trimit? vreo 1,1 mii de miliarde de dolari c?tre FMI, pentru ca mai apoi banii s? fie arunca?i pe solu?ii anti-criz?. Dac? nu v? pute?i da seama cât de astronomic? este suma, putem face câteva compara?ii. Cu banii ??tia s-ar putea asfalta cam toat? suprafa?a planetei, s-ar pune cap?t s?r?ciei sau s-ar g?sit leac pentru cancer. Crede?i c? asta ar pune cap?t crizei? Nici vorb?. Criza mai cere sacrificii, la fel cum a cerut în 1929 – 1933. Primul sacrificiu este cel al s?racilor, apoi al na?iunilor, al moralei, al vie?ii… .

Criza interbelic? seam?n? dureros de izbitor cu cea de acum. Atunci, totul a început cu o umflare a investi?iilor la burs? ?i pe pia?a imobiliar?. Cei care ?i-au pus banii la b?taie, au riscat pe un fond economic aparent stabil, a?teptând un profit rotunjit de imagina?ia lor pofticioas?. A?i v?zut noile cartiere care se construiesc la marginea ora?elor? Privi?i-le bine ?i ve?i vedea c? acolo nu mai lucreaz? nimeni. La fel s-a întâmplat ?i la finalul lui „Golden age” ?i începutul Marii crize.

Semnele timpului
Aceast? situa?ie a fost condimentat? din bel?ug cu o explozie a creditelor, specula?ii bursiere de succes, iar apoi, omenirea s-a trezit cu buzunarele goale în fa?a unei foamete de bani. Prima banc? care s-a pr?bu?it r?pus? de recesiune a fost KreditAnstalt Austria. Aceasta era principala institu?ie bancar? a imperiului Austro-Ungar, un simbol al vechii ordini. Nimeni nu se temea de recesiune, îns? trebuia s? cad? un simbol, pentru ca omenirea s? priceap? cât de grav? este situa?ia. Cât crede?i c? va mai dura pân? la pr?bu?irea primei b?nci simbol din noul val? Pu?in, foarte pu?in. A?i v?zut reclamele cu ofertele speciale pentru depozitele bancare? Sunt înseta?i de lichidit??i, pentru a hr?ni ni?te mon?tri care agonizeaz?.
Acum, la americani, b?nci celebre precum Lehman Brothers, New Frontier Bank, City Bank sunt deja istorie, iar pr?bu?irea lor a însemnat adev?ratul debut al crizei. Cine vrea s? citeasc? semnele timpului, s? a?tepte pr?bu?irea primei b?nci de pe la noi ?i s? în?eleag? c? abia atunci criza î?i va ar?ta col?ii ?i îi va hali buzunarele.

Obedien?? prin s?r?cire
Armele r?zboaielor s-au schimbat. Dolarul face mai multe victime decât glon?ul, iar câmpul de b?t?lie modern este bursa. Noile arme ale Noii Ordini Mondiale nu mai sunt tancurile, ci teancurile de bani, ?i nu vor ezita s? le foloseasc? pentru a supune con?tiin?a. Congresmanul republican Ron Paul este cam slobod la gur?, a încercat chiar s? candideze la pre?edin?ie, îns? s-a trezit tras pe dreapta. Declara?iile sale lucide, arat? de ce era nevoie de o criz? pentru ca Noua Ordine s?-?i fac? de cap.
„Odat? ce ?i-au dat seama c? poporul american a realizat jocul în?el?tor pe care îl fac, cei care conduc sistemul bancar ?i monetar nu au cum s? fie prea încânta?i. Dac? vor continua s? aplice acelea?i politici, dolarul va ajunge la zero, vom avea o cre?tere accelerat? a infla?iei ?i toate bancnotele practic se vor autodistruge, valorând exact cât hârtia pe care sunt tip?rite. Pasul urm?tor în aceast? criz? va fi ca elitele s? pozeze în salvatori, oferind popula?iei, chipurile pentru a-i proteja siguran?a, solu?ii care de fapt o vor înrobi ?i mai tare, adic? control strict ?i for?e de poli?ie mai numeroase. Acela?i lucru s-a petrecut ?i la ultima criz? economic? din anii ’20. Popula?ia a intrat în panic?, în loc s? î?i dea seama c? Federal Reserve este responsabil? de crearea unei himere”, a declarat Ron Paul, înainte de a fi trecut în anonimat în marea politic? american?.

Un guvern unic
„Crizele economice au fost ?i vor fi deseori provocate noi cu scopul de a ne însu?i bani din circula?ie”, spune al XX-lea protocol secret masonic. V? sun? cunoscut? Înal?i demnitari din spa?iul Uniunii Europene cred c? actuala criz? economic? poate fi dep??it? prin instaurarea unui sistem financiar autoritar. Recent am auzit aceast? declara?ie ie?ind chiar din gura pre?edintelui francez Nicolas Sarkozy. „Dorim crearea unui guvern economic mondial, care s? nu fie redus la G8. Trebuie s? refond?m sistemul, iar aceast? refundamentare trebuie s? fie global?. Nicio institu?ie financiar? nu trebuie s? scape reglementarii ?i supravegherii”.
Ideea de creare a unei autorit??i financiar-bancare unice s-a lansat la întâlnirea Bilderberg din iunie 2008. Metoda nu este nou?, ea a mai fost folosit? cu succes în 1815, 1907, 1929, 1945, 1971. Ce i-a urmat de fiecare dat?? O agravare a crizei, tulbur?ri sociale, r?zboaie, domnia r?ului.

În loc de concluzie
Oare dac? i-a? spune toate lucrurile astea baciului din satul de munte, ?i-ar schimba opinia despre criz?? Sper c? nu. C?ci oricât de ocult? ar fi conspira?ia ?i oricât de crud? ar fi recesiunea, oile ?i recoltele sale vor fi acolo, neatinse. În satul s?u de munte, criza nu poate intra, pentru c? doar acolo este lumea a?a cum ar trebui s? fie: simpl? ?i curat?.

Scris de Ciprian Bojan

Sursa, crestin3d.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s