Soţia şi igrasiaM? întreab? azi sear? p?storul unei biserici de aici cum mi-am întâlnit so?ia. Tocmai îl ajutasem la gletuirea sufrageriei unui apartament mizer, cu igrasie ?i gândaci, în care locuie?te, al bisericii, ?i pe care îl zugr?ve?te în speran?a c? fiul s?u va sc?pa de pneumonie. ‘Te întreb, zice el, pentru c? eu mi-am întâlnit so?ia în ziua nun?ii ?i am avut doar o or? în care s? vorbim.’ Acum, dup? aproape 15 ani de c?s?torie, 3 copii, convertirea la cre?tinism ?i acceptarea slujbei de pastor, sunt împreun?. Dac? mi-ar fi spus altcineva c? s-au cunoscut în ziua nun?ii, nu a? fi crezut, de?i în cultura local? este ceva obi?nuit. Se respect?, comunic?, slujesc ?i se îmbun?t??esc împreun?.

Noi în lumea vestic? (‘emisfera nordic?’) ne alegem so?iile, uneori la o vârst? fraged? ?i f?r? maturitatea necesar?, mai mult prin credin?? decât prin vedere, pe baza unor sentimente nu u?or de deslu?it ?i/sau de p?strat. ?i dac? suntem credincio?i lui Dumnezeu ?i so?iei, vrem s? înv???m s? ne iubim, accept?m, colabor?m împreun?. S? avem grij? unul de cel?lalt, s? muncim unul pentru cel?lalt, s? ne investim în cel?lalt. Cam acestea sunt puse în practic? în orice familie care dore?te s? d?inuiasc?, indiferent de cine a luat decizia c?s?toriei (cei c?s?tori?i sau p?rin?ii/neamurile lor).

Fa?? de familia amintit? am un mare respect: îmi place cum i se adreseaz? so?iei, mai întotdeauna cu pluralul de polite?e; îmi place cum sunt educa?i copii, supu?i, juc?u?i, responsabili, mul?umi?i ?i mul?umitori; respect curajul lor de a sluji pe Dumnezeu într-o lume ostil? cre?tinismului ?i risc? cu demnitate mai mult decât orice localnic sau str?in pe care-l cunosc; apreciez h?rnicia lor – lucru destul de rar aici – ?i smerenia de a lucra cu mâinile, de?i ar putea tr?i ‘doar din Evanghelie’; sunt uimit de spiritul lor evanghelistic, mai totdeauna gata s? spun? altora despre Dumnezeu; observ deschiderea spre nou, flexibilitatea, ?i dorin?a de îmbun?t??ire.

Mi-ar place ca cineva vreodat? s? fac? o asemenea caracterizare familiei mele, sper, dar realist v?d pu?ine ?anse, doar prin mila Domnului. De aceea, tocmai pentru c? sunt aici ca s? fiu o lumin? pentru Domnul – de?i unii consider? c? ar trebui s? fiu perfect – vreau s? înv?? de la astfel de oameni, s? le urmez exemplul, s? mi-i fac prieteni.

Una dintre cele 5 caracteristici ale unei persoane mature este via?a de familie (vezi Tabelul cu Semne ale unei personalit??i mature calificat? pentru lucrare transcultural? postat în Angaja?i pentru o or? – 8). Acesta este un semn de via?? c? n-am uitat de principiile lui Jost, doar c? am f?cut o pauz? mai lung? decât mi-a? fi dorit.

Sursa, ora11.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s