Ce părere ai despre tine?


“Poate c? prin preajma noastr? se afl? un om tân?r, un om neîncrez?toar în puterile sale, cople?it de gândul mediocrit??ii, gata s? se d?ruiasc? la întâmplare lumii, a?a cum am f?cut-o, rând pe rând, aproape to?i. Dac? i-a? vorbi mai ales lui? Dac? i-a? spune ca într-o scrisoare deschis?:

Prietene, nu e?ti mediocru. Sau, dac? e?ti, nu intereseaz?. Nu te gândi la ce au f?cut al?ii. Gânde?te-te doar c? via?a dumitale este, în felul ei, un prilej unic. Dac? te-am întrebat la început ce crezi despre dumneata, n-a fost spre a r?spunde: cred bine sau cred r?u; ci pentru a-?i aminti, în m?sura în care am dreptul s-o fac, c? trebuie s? te r?zboie?ti ni?el mai mult cu dumneata; c? în dumneata doarme ceva: un om mai interesant decât b?nuiai, sau un cre?tin mai bun decât o ar??i, sau poate un erou; ?i în orice caz doarme un om adev?rat pur ?i simplu. Vezi, nu-l l?sa s? doarm? prea mult”.

“A fi tân?r reprezint? tocmai o pendulare între maximum de certitudine ?i o deplin? r?sturnare a tuturor valorilor. E paradoxul spiritualit??ii tinere s? întruneasc?, într-o aceea?i con?tiin?? de cultur?, dogmaticul ?i problematicul.
A sta la capete, a însufle?i prin extreme, e deci propriu omului tân?r. O cultur? care n-are circula?ie la extreme pierde gustul de via??. Spiritul tân?r i-l red?… Aceasta se ?tie, aceasta se ?i laud? sau alteori se imput? omului tân?r.
Unui tân?r, adic? insului adânc ancorat în fiin??, a fi i se pare plin de tot atât în?eles ?i rost ca ?i a face”.
A?a scria Constantin Noica tinerilor s?i (Eseuri de Duminic?, Humanitas, Bucure?ti, 1992, p. 89, 99).

Sursa, ora11.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s