Reflecţii postmoderne (17)


“Cred c? a fi îndr?gostit e ceva opus singur?t??ii, dar nu opusul absolut al acesteia. Sunt alte lucruri acum dup? care tânjesc când sunt singur, cum ar fi comunitatea, prietenia, familia. Cred c? societatea în care tr?im pune o prea mare presiune asupra dragostei romantice, ?i asta e cauza pentru care atât de multe pove?ti de iubire se termin? prost. Pentru c? iubirea, a?a cum o percepem noi, nu poate fi o solu?ie la toate problemele la care am dori noi s? fie a?a ceva.

Tony Poetu’ zice c? urm?toarele trei cuvinte: singur, însingurat ?i singur?tate sunt printre cele mai înc?rcate de sens cuvinte din limba englez?. Sunt de acord cu Tony. Cuvintele astea ne spun c? suntem fiin?e omene?ti; ele sunt ca ?i cuvintele foame ?i sete. Dar nu sunt cuvinte care comunic? ceva despre trup, ci cuvinte care comunic? ceva despre suflet.”

Donald Miller, Albastru ca jazzul. Reflec?ii postmoderne asupra spiritualit??ii cre?tine, Editura Kerigma, Oradea, 2009

Scris de Alin Cristea, romaniaevanghelica.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s