Vitamina D este un tratament eficient pentru cancerul de prostată


Presa interna?ional? de ast?zi scrie despre tratamentul experimental pentru cancerul de prostat?, în?elegerea dintre UWA, Chrysler ?i Fiat sau înten?ia Siriei de a-?i înt?ri rela?iile cu China. Printre alte subiecte, Berlinul respinge cursurile religioase, iar OPEC nu va reduce produc?ia de petrol.

Vitamina D este un tratament eficient pentru cancerul de prostat? la unii pacien?i, potrivit unui studiu britanic, citat de BBC. O doz? zilnic? reduce nivelul PSA (Prostate Specific Antigen – o substan?? fabricat? natural de c?tre prostat?) la jum?tate la 20% dintre pacien?ii pe care s-au efectuat testele. Interesul pentru vitamina D în cazul cancerului de prostat? a ap?rut în momentul în care unele studii au legat apari?ia acestei forme de cancer de expunerea la soare, conform cercet?torilor. Unul dintre exper?i a spus c? rezultatul studiului este promi??tor, îns? necesi?? mai multe teste pe un e?antion mai mare.

UWA, Chrysler ?i Fiat au ajuns la o în?elegere. Gigantul american din industria auto Chrysler a mai dep??it un obstacol major, pas necesar pentru supravie?uirea companiei, în momentul în care a ajuns la o tentativ? de în?elegere cu Sindicatul Muncitorilor din Industria Auto (UAW). Produc?torul auto american se afl? la doar câteva zile distan?? de termenul limit? impus de guvernul SUA pentru a încheia o în?elegere cu UAW ?i de a forma o alian?? cu produc?torul auto italian Fiat. În caz contrar compania va trebui s? înfrunte falimentul. Administra?ia Obama a respins în februarie planul de restructurare al companiei Crysler spunând c? nu poate supravie?ui f?r? suport din afar?, potrivit AP. UAW a men?ionat c? în aceast? în?elegere cu produc?torul italian este implicat? ?i compania italian?.

Siria dore?te înt?rirea rela?iilor cu China. Pre?edintele sirian Bashar al-Assad a spus c? sper? la continuarea rela?iilor bilaterale cu China pe fondul recesiunii globale mondiale. La întâlnirea cu ministrul de Externe chinez, Yang Jiechi de la Damasc pre?edintele sirian a declarat despre China c? este o putere mondial? ?i c? Siria apreciaz? pozi?ia Chinei fa?? de chestiunea În?l?imile Golan. Acesta a mai spus c? rela?iile chinezo-siriene au cunoscut o îmbun?t??ire ?i ?i-a exprimat speran?ele în ceea ce prive?te cooperarea cu China în ceea ce prive?te comer?ul, turismul, ca ?i alte domenii, potrivit agen?iei de pres? chineze Xinhuanet.

Berlinul respinge cursurile religioase. Un referendum efectuat în Germania nu a reu?it s? le ofere elevilor posibilitatea de a alege între cursuri laice sau religioase. Rezultatul men?ine obligativitatea cursurilor laice ?i op?ionalitatea studiilor religioase. Sus?in?torii acestei propuneri cred c? lec?iile religioase mai degrab? le insufl? elevilor valori ce ar putea preveni transformarea musulmanilor n?scu?i germani în radicali. Prezen?a redus? la urne, sub 30%, a condus la invalidarea referendumului, îns? majoritatea celor care au votat erau împotriva propunerii, anun?? BBC.

OPEC nu va reduce produc?ia de petrol. Secretarul general al Organiza?iei ??rilor Exportatoare de Petrol (OPEC), Abdalla El-Badri, spune c? nu se a?teapt? reducerea produc?iei de petrol pentru luna viitoare, de?i exista o cerere mai mic? în pia??. OPEC trebuie s? implementeze în totalitate un acord anun?at înc? din decembrie de reducere a cantit??ii de petrol de pe pia?a mondial? cu 4,2 milioane de barili pe zi. Secretarul general a mai men?ionat c? este necesar s? discute cu al?i mini?tri despre urm?toarea întâlnire a organiza?iei, programat? pentru 28 mai, potrivit The Wall Street Journal. Arabia Saudit?, cel mai mare exportator mondial de petrol ?i pre?edintele organiza?iei a redus cantitatea de petrol cu aproximativ 7,9 milioane de barili pe zi.

Sursa, adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s