Supravieţuirea în vreme de criză


Împotriva crizei, a pierderii locului de munc? ?i a sc?derii veniturilor te po?i proteja printr-o evaluare realist? a op?iunilor, prin voin?a de a trece mai departe, prin identificarea de noi oportunit??i. Nu e sfâr?itul lumii, ci începutul unei noi etape în via?a profesional?.

?omaj, reduceri de personal, reduceri de salarii, rate imposibil de pl?tit, executare silit?, faliment, depreciere, soma?ii de la banc?, angajatori mai preten?io?i. Pe scurt, criz?. Cuvinte înfrico??toare pentru partea prosper? a României, pentru care ultimii ani au însemnat salarii mai mari, locuin?e mai confortabile, ma?ini mai scumpe, vacan?e mai luxoase, mânc?ruri mai sofisticate, plasme mai mari, haine mai multe ?i cadouri mai generoase.

PREG?TIRE. Ce ar trebui s? fac? cei care, de?i pân? mai ieri î?i permiteau s? aleag? dintre mai multe oferte avantajoase, afl? c? s-ar putea afla pe lista neagr? a disponibiliza?ilor? În primul rând, “s? evite s? î?i plâng? de mil?, pentru c?, oricum, nu le folose?te la nimic”, spune Romeo Cre?u, senior consultant în cadrul firmei HRD Dezvoltare Resurse Umane. Angaja?ii care sunt în pericol de a-?i pierde locul de munc? trebuie s? se preg?teasc?, pentru ca o posibil? concediere s? nu-i prind? nepreg?ti?i, crede Florin Ochiana, HR Operations Manager în cadrul Lugera & Makler. “Ofertele sunt mai pu?ine decât de obicei, cu siguran??, îns? oportunit??i se pot ivi chiar ?i în acest context dificil. Pot fi acceptate chiar ?i slujbe remunerate mai pu?in, mai ales pentru a nu renun?a la o via?? activ? profesional”, spune Ochiana. Cele mai afectate de criz?, afirm? specialistul, sunt profesiile legate de domeniul imobiliar, al construc?iilor, de cel bancar, de produc?ia de componente electronice pentru automobile sau pentru consum: “De la operatori de linie pân? la ingineri sau chiar manageri, o mare parte dintre cei activi pân? acum în aceste industrii sunt amenin?a?i, într-o m?sur? mai mare sau mai mic?, de spectrul restructur?rii. Cei din servicii sunt, la fel, amenin?a?i cu reducerea de personal. Firmele mici sunt ?i ele în pericol ?i multe dintre ele au disp?rut sau vor disp?rea”.

Continua aici
Sursa, jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s