Rick Warren şi căsătoria între homosexuali


O secven?? video extras? de pe CNN ?i postat? pe YouTube aduce o nou? perspectiv? asupra pastorului Rick Warren. Larry King îl caracterizeaz? ca fiind un pastor controversat, spunând: “indiferent ce crede?i despre Rick Warren…”  ?i continu? cu o descriere din care reies ?i calit??ile de marketer pe care Warren le posed?. Dup? aceasta, pastorul debuteaz? printr-o afirma?ie care ?ocheaz? la prima vedere: “Nu sunt un activist împotriva c?s?toriei între homosexuali”. El spune c? nu a participat niciodat? la ac?iuni îndreptate împotriva c?s?toriei dintre homosexuali, dar continu? spunând c? trebuie definit? c?s?toria ca fiind între un b?rbat ?i o femeie. Într-un alt interviu, Rick Warren afirm? c? divor?ul reprezint? o amenin?are mai mare la adresa familiei decât c?s?toria între homosexuali.

Asocierea pastorilor cu personalit??i politice produce schimb?ri privind direc?ia pe care pastorii o au în exprimarea public? a opiniilor, tocmai pentru a nu periclita num?rul de voturi de care politicienii în cauz? au nevoie. Din acest motiv presimt c? vom asista din ce în ce mai des la decep?ii oferite de pastorii care vor devia de la traseu din cauza implic?rii în politic, iar acest lucru se va întâmpla ?i la noi în ?ar?. Pe de alt? parte, scopul cre?tinului nu este acela de a-i îndep?rta pe homosexuali de Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te pronun?i ca fiind împotriva cuiva, î?i pierzi relevan?a fa?? de el ?i nu va asculta ce ai de spus sau o va face doar pentru a te contrazice.

Se pare c? scopul lui Rick Warren nu este de a lupta împotriva unei minorit??i sexuale ?i dezideratelor acesteia, nu este de a arunca cu pietre în aceast? comunitate ?i nici de a lupta pentru interzicerea prin lege a c?s?toriei între persoane de acela?i sex. Ca ?i pastor, ar trebui ca Rick Warren s? fie capabil s? vad? dincolo de lucrurile astea ?i s? aib? ca prioritate nevoia acestora de Dumnezeu ?i de acces la mântuire. Nu pot decât s? sper c? Rick Warren nu a dat bir cu fugi?ii a?a cum se afirm? ?i nu joac? doar un rol publicitar spre beneficiul politic al personalit??ilor pe care le sus?ine, ci pune mai presus de toate misiunea încredin?at? de Dumnezeu. Ar fi trist s? fie altfel.

Sursa, rouavietii.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s