INTALNIREA BLOGGERILOR EVANGHELICI


Prima întâlnire a comunit??ii bloggerilor evanghelici are loc pe 23 mai în Bucure?ti ?i se dore?te a fi un prim contact între bloggerii cre?tini, o excelent? ocazie de a ne cunoa?te mai bine ?i de a înv??a unii de la al?ii. Vom discuta despre imaginea blogosferei evanghelice ?i despre

ce putem face pentru a îmbun?t??i aceast? imagine.

Structura întâlnirii

Întâlnirea va fi o combina?ie între conferin?? ?i seminar, la care participan?ii vor putea contribui. Fiecare vorbitor va avea o prezentare de 15 minute legat? de tema seminarului ?i apoi va modera discu?ii pentru înc? 25 de minute. Programul va începe la ora 9:50 cu înregistrarea ?i se va termina la 14:50. Va exista ?i o pauz? de cafea la ora 12.

Temele abordate:

– Dezvolt? ?i men?ine comunitatea pe blogul t?u.
– Twitter – instrument pentru interac?iune.
– Cum între?ii comunitatea de pe blog – offline.
– Îmbun?t??e?te-?i articolul cu imagini originale – despre fotografie pe blog.
– Scrie un articol care va capta aten?ia cititorilor!
– Tips and tricks – f?-?i via?a de blogger mai u?oara ?i blogul mai agreabil. Câteva aspecte tehnice.

Înscrierile la eveniment se fac pe invita.ro sau prin completarea formularului de mai jos.

Intrarea este liber? ?i nu este condi?ionat? de înscrierea pe invita.ro, dar cei care se vor înscrie vor beneficia de un loc rezervat (din cele 80), iar la intrare vor primi un ecuson personalizat.

Locul: Funda?ia Romania ProCulture – Aleea Lacul Morii Nr. 3 (în spatele Ford BDT Virtu?ii) – Sediul Fitzuica. Vezi harta.

Sursa: RouaVietii.ro

2 thoughts on “INTALNIREA BLOGGERILOR EVANGHELICI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s