Ticu Dumitrescu a murit neîmpăcat


P?rintele moral al deconspir?rii Securit??ii a încetat din via?? la Spitalul Floreasca, bolnav de cancer. Ticu Dumitrescu a murit la 80 de ani, f?r? s? vad? lustra?ia aprobat?. Legea care îi poart? numele a fost atacat? de nenum?rate ori ?i, în prezent, institu?ia are atribu?iile ciuntite.

Constantin Ticu Dumitrescu a f?cut parte din grupul fo?tilor de?inu?i politici, membri ai PN?CD în 1947, care au reu?it s? reînfiin?eze Partidul Na?ional ??r?nesc dup? 1989.

În vârst? de 60 de ani la Revolu?ie, Dumitrescu a devenit vicepre?edinte PN?CD ?i împreun? cu Corneliu Coposu, Ion Ra?iu, Ion Diaconescu, Gabriel ?epelea, Valentin Gabrielescu, a relansat ideile democra?iei cre?tine: dreptate ?i justi?ie social?, reforma propriet??ii.

Continu? aici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s