Concubinajul bate căsătoria


De?i viseaz? la c?s?torie, tot mai multe persoane opteaz? pentru rela?ii neoficializate. Tot mai mul?i români prefer? concubinajul în detrimentul c?s?toriei. Acela?i trend se înregistreaz? ?i în rândul adul?ilor care aleg s? î?i creasc? singuri copiii.

Majoritatea celor care tr?iesc în concubinaj sunt tineri sub 34 de ani, cu posibilit??i materiale reduse, dar ?i cu un grad ridicat de comoditate, potrivit studiului „Via?a de familie 2008”, realizat de Funda?ia Soros.

Cercetarea arat? c?, în prezent, peste 1,2 milioane de persoane (5,7% din totalul popula?iei) sunt cuprinse în aceast? form? de convie?uire social?.

Procentul înregistrat în România este mai ridicat în compara?ie cu unele ??ri estice (Polonia, Cehia, Slovacia) sau mediteraneene (Italia, Spania, Grecia sau Portugalia).

Sociologii sus?in îns? c? aceste rela?ii sunt fragile comparativ cu cele încheiate prin c?s?torie, deoarece nu implic? un angajament, a?a cum exist? în state precum Suedia, Noua Zeeland? sau Belgia.

Aici concubinajul presupune drepturi ?i responsabilit??i din partea ambilor parteneri. Îns?, în ?ara noastr? nu exist? nicio lege care s? recunoasc? acest parteneriat ca fiind o form? legal? de convie?uire.

Potrivit sociologului Raluca Popescu, motiva?iile pentru care tinerii prefer? concubinajul sunt dintre cele mai diverse: lipsa banilor (58%), comoditatea (41%), lipsa unei locuin?e proprii (29%) sau alte priorit??i (10%) precum studiile, cariera sau c?l?toriile.

Bunicii, sprijinul familiilor cu copii

Pe de alt? parte, speciali?tii au observat c?, în ultimii ?ase ani, s-a dublat num?rul adul?ilor care î?i cresc singuri copiii, f?r? a avea al?turi un partener. În 90% din cazuri este vorba despre femei.

Apari?ia familiei monoparentale are la baz? mai mul?i factori, cei mai frecvent întâlni?i fiind divor?ul (45%) ?i separarea din dorin?a partenerului (18%). Bunicii continu? s? r?mân? un sprijin important pentru familiile cu copii, inclusiv pentru cele monoparentale.

Potrivit studiului Funda?iei Soros, c?s?toria înc? reprezint? un pas important pentru 75% din români. În familiile care au copii exist? o diversitate de aranjamente – 69,6% din p?rin?i sunt c?s?tori?i, iar `restul este format din familii care au trecut printr-un divor?, familii cu p?rin?i nec?s?tori?i sau familii cu un singur p?rinte.

În România, în peste 80% din cazuri, femeia este cea care r?mâne acas? s? îngrijeasc? copilul dup? na?tere, în timp ce în aproximativ 13% din cazuri, niciunul dintre p?rin?i nu a luat concediul de cre?tere a copilului.

Peste 70% din p?rin?ii întor?i mai devreme la serviciu au declarat c? au f?cut-o pentru bani, dar ?i de team? c? ?i-ar putea pierde locul de munc?. Studiul „Via?a de familie – 2008“ are la baz? un sondaj de opinie efectuat pe 3.400 de persoane, de peste 18 ani.

Surs?, adev?rul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s