Păstorul iubit de fraţi


Este de aşteptat, ca după un articol (Păstorul care îşi biciuieşte fraţii) destul de dur la adresa unor farţi, să aduc înaintea dumneavoatră o alternativă Biblică asupra subiectului în cauză. Scopul pentru care am scris articolul precedent a fost să trag un semn de alarmă – faţă de modul în care ne prezentăm înaintea Bisericii lui Cristos. În acest articol, aş dori să privim spre un Păstor care este iubit de fraţi şi care, prin lucrarea Sa, e alături de fraţi. Sper ca acest articol să ne reînflăcăreze dorinţa de a sluji în Biserica lui Cristos cu un caracter şi o identitate divină. Slujitori lui Cristos îl reprezintă pe Cristos înaintea tutror oamenilor, iar pentru aceasta onare primită, trebuie să reflectăm ceea ce El este.

Cristos, iubitul păstor!

În lucrarea Sa, mai cu precădere în Evanghelii, observăm că Cristos este Persoana care întrupează perfect imaginea unui slujitor divin. Asta, desigur, fără uita de încercările şi ispitele unui slujitor chemat, împuternicit şi trimis cu o misiune concretă înaintea oamenilor. Deseori avem tendinţa să afirmăm că Cristos a fost ‘Dumnezeu’ sau un ‘Om special’ – doar pentru a ne scuza faţă de aspectul lucrării în crea ne regăsim. Deşi Cristos este Dumnezeu şi o Persoană specială pentru mulţi, asta nu însamnă că misiunea Lui trebuie să fie supusă unei critice deplorabile. Cristos a fost iubit datorită faptului că a scos în evidenţă practici şi valori, care nu doar că erau impotriva principiilor biblice dar prin aplicarea aceastora, oamenii erau asupriţi şi pedepsiţi de grupările religioase. Observăm defapt că Cristos este un doctor pentru cei copleşiţi de diferite boli, de diferiţe deficienţe fizice sau mintale, de diferite condiţii fizice sau morale. El a fost iubit şi urmat de către cei care erau marginalizaţi de societate. Punctul culminant al Evangheliilor este că Cristos îi reintegrează pe aceşti oameni în societate şi în sistemul legământului vechi testamental.

Cred că în secolul XXI trebuie să-i încurajăm pe păstori (şi nu numai) să urmeze exemplu Mântuitorului în tot ceea ce fac. Deoarece, dacă aceştia vor urma acest exemplu, ei vor înţelege că scopul oricărui slujitor este de ai aduce pe oameni la Crisots, iar mai apoi, cu ajutorul lui Cristos, să-i prezinte pe aceştia desăvârţiţi în El. Poate că prin acest mod de slujire vom scăpă de sindromul strigătelor şi al zbierăturiloer în Biserica lui Cristos, înlocuindu-le pe acesta cu o comunicare clară şi concretă a pasajului predicat. În orice predică, ascultătorul trebuie să audă vocea lui Dumnezeu şi nu vocea omului, deoarece Dumnezeu este Cel care tranformă vieţile celor ce ascultă Cuvântul Său. Dacă predicatorul permite lui Dumnezeu să lucreze prin el, Dumnezeu va vindeca şi linişti inimile celor posomorâţi atât de păcat cât şi de disperările şi agitaţiile acestei lumi. Astfel, cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu, predicatorul deţine reţeta soluţiilor divine pentru orice problemă umană.   

Cristos, judecătorul iubit

Toţi suntem de acord că înaintea de a iubi pe cineva, trebuie să fi experimentat, mai întâi, dragostea celui pe care dorim să-l iubim. Defapt, acesta este contextul lucrării Mântuitorului. El ne-a iubit, iar motivaţia lucrării Sale a dovedit acest lucru. În instanţele cu audienţa Sa, Cristos i-a iubit pe oameni, chiar şi atunci când aceştia şi-au arătat neplăcerea şi mânia faţă de dragostea Lui. Pentru cei asupriţi, experienţele morţii deja erau o realitate de nedescris, şi asta datorita faptului că cei care erau uitaţi de societate, acum deveniseră duşmanii (persoane nevinovate) societăţii. Iar cei care erau duşmanii şi sarlatanii (vinovaţi) societăţii deveniseră oameni respectabili. Astfel dar, omul care păcătuia cu ştiinţă sau neştiinţă era repectat, iar cel care trăia după Cuvântul lui Dumnezeu, era biciuit de societatea romană şi  religioasă. Iată că într-un astfel de context, Cristos îşi face apariţia pentru a restaura ordine şi demnitate faţă de cei care au fost trataţi incorect de autorităţiile legale şi religioase. Desigur, printr-o astfel de acţiune, Cel iubit (Cristos) devine marginalizat şi exclus de autorităţi, dar iubit şi binecuvântat de cei tranformaţi fizic şi spiritual. Dragostea lui Cristos este identificată de cei care au fost excluşi din centrul vieţii mondene al secolului I.

În România secolului XXI, aceleaşi cerinţe, să nu zicem pretenţii, se aşteaptă de la slujitorii lui Dumnezeu. Aceştia trebuie să-i iubescă pe cei din jur. Dragostea lor trebuie să fie vizibilă în tot ceea ce fac şi nu doar de la amvon. O dragoste adevărată, este o dragoste vizibilă tututor. Nu doar că trebuie să iubim, dar trebuie să ne asigurăm că nu vom permite favoritismului să distrugă Biserica lui Cristos şi caracterul nostru ca şi slujitori ai Lui. Trebuie să fim buni administratori, judecând cu onare fiecare situaţie după valorile şi principiile lui Dumnezeu. Un păstor care trăieşte ceea ce predică, predică ceea ce trăieşte!

Scris de Cosmin Pascu

Va continua …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s